Doanh nhân Hạnh Dung khẳng định bước đi trong mô hình phát triển tài chính

Nữ Doanh nhân thành đạt có những chia sẻ rất hữu ích, khẳng định bước đi trong mô hình phát triển tài chính.
Một trong những giải pháp cho vấn đề này là phải phát triển tài chính. Để có thể lấp đầy các khoảng trống trên thị trường tài chính, điển hình như các công ty tài chính các quỹ tín dụng nhân dân và các tổ chức tài chính vi mô. Những định chế tài chính này rất được nhiều người quan tâm, phát triển để tăng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho người dân, giảm bớt đi vấn nạn tín dụng đen.
Doanh nhân Hạnh Dung rất thành công trong việc nghiên cứu thị trường tài chính
Việc mở rộng vay tiêu dùng cho người dân xa đô thị của các định chế tài chính đi liền với việc tuân thủ nghiêm ngoặc khuôn khổ pháp lý sẽ có tác động tích cực đáp ứng nhu cầu nâng cao đời sống xã hội. Chính vì vậy trong năm 2019 mới có nhiều chi nhánh tài chính mở ra cho vay tiêu dùng phù hợp với nhu cầu để phục vụ đời sống chính đáng của người trong tầm kiểm soát.
Bà Nguyễn thị Thuỳ Dung cho biết: “Trong các chi nhánh tài chính mở ra vốn chủ sở hữu còn hạn hẹp. Bên cạnh đó, còn có một số tài chính tỷ lệ nợ xấu đặc biệt cao, hiểu quả sử dụng vốn thấp. Chính vì vậy, các công ty tài chính mở rộng nhiều hình thức để phát triển mạnh mẽ cho người tiêu dùng ở nhiều thành phố trong và ngoài nước”.
Theo thống kê đến cuối năm 2018, các công ty tài chính có tỷ lệ xuất sinh lời cao trên vốn chủ sỡ hữu. Với mức đứng tóp đầu trong các hệ thống TCTD. Sự phát triển này phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay. Thế nhưng lãi xuất cho vay của các chi nhánh tài chính vẫn được nâng cao hơn là lãi xuất của ngân hàng nói chung với thời thế hiện nay”, Bà Dung phát biểu sẽ theo dõi tình hình tài chính của các chi nhánh mở ra và kiểm soát chặt chẽ theo chức trách của người điều hành.
TH

Cùng chuyên mục