Hải quan TP.HCM thu ngân sách “khủng” hơn 108.000 tỉ đồng

Tác động từ hiệp định thương mại tự do (FTA) khi hàng ngàn dòng thuế về mức 0% khiến Cục Hải quan TP.HCM “mất” 10.000 tỉ đồng tiền thuế.

Cùng chuyên mục